myNotlar Logo

<ABBR>


HTML <ABBR> etiketi, içerdiği kelimenin, bir kelime veya kelime grubunun kısaltılmış hali olduğunu belirtir. Bununla birlikte baş harflerinden oluşan kısaltma tanımlanmasını sağlayan <ACRONYM> etiketine HTML 5'te hiç yer verilmediği için her türlü kısaltmada alışkanlık açısından <ABBR> etiketi ile kullanılmalıdır.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<ABBR
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısaltılmış kelimeyi veya kısaltma hakkında kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
>
kisaltmaKelimenin kısaltılmış formunu belirtir.
</ABBR>

HTML & JavaScript Olayları

<ABBR
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
></ABBR>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML ABBR etiketi ile Doktor, Limited ve Galatasaray kelimelerinin kısaltılmasını göstermektedir.

<p><abbr title="Doktor">Dr.</abbr></p>
<p><abbr title="Limited">Ltd.</abbr></p>
<p><abbr title="Galatasaray Spor Kulübü">GS</abbr></p>
Canlı Sonuç

Dr.

Ltd.

GS


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |