myNotlar Logo

<ACRONYM>


HTML <ACRONYM> etiketi, içerdiği kelimenin, bir kelime grubunun baş harflerinden oluşan bir kısaltma olduğunu belirtir. Bununla birlikte <ACRONYM> etiketine HTML 5'te hiç yer verilmediği için her türlü kısaltmayı <ABBR> etiketi ile tanımlamak alışkanlık açısından faydalı olacaktır.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<ACRONYM
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısaltılmış kelime grubunu veya kısaltma hakkında kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
>
kisaltmaKelime grubunun kısaltılmış formunu belirtir.
</ACRONYM>

HTML & JavaScript Olayları

<ACRONYM
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
></ACRONYM>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML ACRONYM etiketi ile özel isimlerin baş harflerinden oluşan kısaltma tanımlanmasını göstermektedir.

<p><acronym title="Türkiye Cumhuriyeti">TC</acronym></p>
<p><acronym title="Türkiye Büyük Millet Meclisi">TBMM</acronym></p>
<p><acronym title="Beşiktaş Jimnastik Kulübü">BJK</acronym></p>
Canlı Sonuç

TC

TBMM

BJK


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |