myNotlar Logo

<ADDRESS>


HTML <ADDRESS> etiketi, güncel sayfa veya sayfa yazarı hakkında imza, adres veya iletişim gibi bilgilerin belirtilmesini sağlar. <ADDRESS> etiketi içindeki bilgiler italik gösterilir.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<ADDRESS
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
>
adresAdres ve iletişim bilgilerini belirtir.
</ADDRESS>

HTML & JavaScript Olayları

<ADDRESS
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
></ADDRESS>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML ADDRESS etiketi kullanılarak kısa bir adres bilgisi tanımlanmasını göstermektedir.

<address>
Yasin K.<br />
Çıkmaz sok.<br />
Ayrancı/Ankara
</address>
Canlı Sonuç
Yasin K.
Çıkmaz sok.
Ayrancı/Ankara

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |