myNotlar Logo

<A>


HTML <A> etiketi, bir bağlantı (link) veya bağlantı verilebilecek isimlendirilmiş bir çapa (anchor) oluşturulmasını sağlar. Çapa, sayfa içinde bir nevi yer imi görevini görerek herhangi bir bağlantı adresinin sonuna '#' karakteri ile birlikte çapa ismi kullanıldığında sayfanın o bölgesine odaklanılmasını sağlar. Farklı bir ifadeyle çapa, sayfa içi hedef bağlantı veya yer imi oluşturur.

<A> etiketi oluşturulurken bir URL adresine bağlantı tanımlamak amacıyla href veya çapa oluşturmak amacıyla name özelliklerinden biri mutlaka belirtilmelidir.

<A> etiketi, hem düz metin hem de IMG etiketi ile oluşturulan bir resmi içerebilir.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<A
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
charset=Bağlantı kaynağının karakter kodlamasını belirtir.
type=Bağlantı kaynağının içerik tipini belirtir.
name=Çapa (anchor) ismini belirtir.
href=URL adresini belirtir.
hreflang=Bağlantı kaynağının lisanını belirtir.
rel=Bağlantı kaynağının, güncel sayfanın nesi olduğunu belirtir.
rev=Güncel sayfanın, bağlantı kaynağının nesi olduğunu belirtir.
accesskey=Klavye ile erişim sağlanacak harfi belirtir.
shape=Resim haritalama için tıklanabilecek bölgenin şeklini belirtir.
coords=Resim haritalama için tanımlanan şeklin konum ve boyut değerlerini belirtir.
tabindex=Sekme (tab) sırasını belirtir.
target=Bağlantının açılacağı çerçevenin (frame) adını belirtir.
>
icerikBağlantıda gösterilecek metni belirler.
</A>

HTML & JavaScript Olayları

<A
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onfocus=Elemente odaklanıldığında tetiklenir.
onblur=Element odaklanmasını yitirdiğinde tetiklenir.
></A>

Örnekler

Aşağıdaki örnekler HTML A etiketinin kullanımını göstermektedir.

myNotlar kök dizinine link oluşturur.

<a href="http://www.mynotlar.com">myNotlar</a>

Bu sayfanın bulunduğu adres dizindeki anchor.aspx isimli dosyaya link oluşturur.

<a href="anchor.aspx">anchor.aspx</a>

Aynı dizinde bulunan anchor.aspx isimli dosyayı yeniPencere isimli çerçeve içinde veya ayrı bir pencerede açar.

<a target="yeniPencere" href="anchor.aspx">anchor.aspx</a>

Yazı ile birlikte resim de içeren link oluşturur.

<a href="http://www.mynotlar.com"> <img src="resim.gif" />myNotlar </a>

altBaslik isimli bir çapa tanımlar.

<a name="altBaslik" >

Güncel sayfadaki altBaslik isimli bir çapaya bağlantı oluşturur.

<a href="#altBaslik">Alt Başlığa Git</a>

JavaScript fonksiyonu çalıştırır.

<a href="javascript:alert('JavaScript çalıştı!')">JavaScript</a>

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |