myNotlar Logo

<AREA>


HTML <AREA> etiketi, MAP etiketi içinde istemci taraflı resim haritalama için bir resim üzerinde bir veya daha fazla miktarda dörtgen (rectangle), daire (circle) ve çokgen (polygon) biçimlerde bölge tanımlayarak bağlantı oluşturulmasını sağlar. Tanımlanan bölge miktarı konusunda herhangi bir sınırlama yoktur.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<AREA
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
href=URL adresini belirtir.
accesskey=Klavye ile erişim sağlanacak harfi belirtir.
shape=Resim haritalama için tıklanabilecek bölgenin şeklini belirtir.
coords=Resim haritalama için tanımlanan şeklin konum ve boyut değerlerini belirtir.
tabindex=Sekme (tab) sırasını belirtir.
target=Bağlantının açılacağı çerçevenin (frame) adını belirtir.
nohref=Herhangi bir kaynağa bağlantı oluşturulmadığını belirtir.
alt=Alternatif metni belirtir.
/>

HTML & JavaScript Olayları

<AREA
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onfocus=Elemente odaklanıldığında tetiklenir.
onblur=Element odaklanmasını yitirdiğinde tetiklenir.
/>

Örnek

Aşağıdaki örnek, bir resimde bulunan dörtgen, daire ve çokgen şekiller için HTML AREA etiketi ile bağlantılı oluşturulmasını göstermektedir.

<map name="sekiller">
  <area shape="rect" coords="10, 10, 83, 140" 
    href="javascript:alert('Dörtgen')" />
    
  <area shape="circle" coords="135, 55, 45" 
    href="javascript:alert('Çember')" />
    
  <area shape="poly" coords="241, 36, 282, 77, 262, 98, 219, 98, 199, 78, 241, 36" 
    href="javascript:alert('Çokgen')" />
</map>

<img src="map_test.png" usemap="#sekiller" />
Test Edin
area.coords özelliği için kare, yuvarlak ve yamuk şekiller içeren resim

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |