myNotlar Logo

<BASE>


HTML <BASE> etiketi, sayfa içinde kullanılacak resim ve CSS dosya bağlantıları dahil tüm bağlantılar için taban adresin (alan adının) tanımlanmasını sağlar. BASE etiketi, HEAD etiketi içinde ve harici kaynaklara referans veren bağlantılardan önce kullanılmalıdır.

Bir tarayıcı (browser), sayfa içinde tam yolu belirtilmemiş herhangi bir bağlantının güncel sayfanın bulunduğu dizinde olduğunu varsayar. BASE etiketi bağlantıların aranacağı alan adının (domain) ayrıca belirtilmesini sağlar. Örneğin, taban adres "http://mynotlar.com" şeklinde belirtilirse tam yolu belirtilmemiş tüm bağlantılar için bu alan adı baz alınır.

Örneğin, bu bağlantı

<a href="dosya.aspx">Dosya</a>

bu şekilde yorumlanır.

http://mynotlar.com/dosya.aspx

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<BASE
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
href=Baz alınacak URL adresini belirtir.
target=Sayfadaki tüm bağlantıların açılacağı ortak çerçeve (frame) adını belirtir.
/>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HEAD alanı içinde HTML BASE etiketi kullanılarak taban adresin "http://www.mynotlar.com" olarak belirtilmesini göstermektedir.

<html>
<head>
    <title>HTML <BASE> Etiketi Örneği</title>
    <base href="http://www.mynotlar.com" />
</head>
<body>

<a href="default.aspx">default.aspx</a>

</body>
</html>
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar |