myNotlar Logo

<BODY>


HTML <BODY> etiketi, düz metin, resimler ve diğer görsel temalar gibi sayfanın gövdesini oluşturan içeriğin başlangıcını ve sonunu tanımlar.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<BODY
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
>
icerikSayfanın tüm içeriğini belirler.
</BODY>

HTML & JavaScript Olayları

<BODY
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onload=Element içeriği yüklendiği zaman tetiklenir.
onunload=Element bellekten silindiği zaman (kapatıldığında) tetiklenir.
></BODY>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML BODY etiketinin kullanıldığı basit bir HTML sayfa kaynağını göstermektedir.

<html>
<head>
</head>
<body>

<h1>Başlık</h1>

<p>İçerik</p>

<img src="resim.gif" />

</body>
</html>
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |