myNotlar Logo

<BUTTON>


HTML <BUTTON> etiketi, INPUT type=button etiketi ile oluşturulan düğmeden biraz daha gelişmiş bir düğme (button) kontrolü oluşturulmasını sağlar. En önemli farkı BUTTON etiketi içinde bazı HTML etiketlerinin kullanılabilmesidir. Dolayısıyla IMG etiketi kullanılarak buton üzerinde göstermek için bir resim eklenebilir.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<BUTTON
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
name=Düğme kontrolünün ismini belirtir.
value=Düğme kontrolünün değişken değerini belirtir. (Görünen değer değil.)
type=Düğme tipini belirtir.
disabled=Kullanıcı kontrolüne kapalı olduğunu belirtir.
tabindex=Sekme (tab) sırasını belirtir.
accesskey=Klavye ile erişim sağlanacak harfi belirtir.
>
icerikDüğmenin görünen içeriğini belirtir.
</BUTTON>

HTML & JavaScript Olayları

<BUTTON
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onfocus=Elemente odaklanıldığında tetiklenir.
onblur=Element odaklanmasını yitirdiğinde tetiklenir.
></BUTTON>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML BUTTON etiketi kullanılarak içinde iki satırlık uyarı gösterilen bir düğme (button) oluşturulmasını göstermektedir.

<button type="button">Formu göndermek için<br />buraya tıklayınız.</button>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |