myNotlar Logo

<CANVAS>


FF Opera

HTML <CANVAS> etiketi, çizim, grafik ve diğer görsel ögeleri oluşturmak için kullanılabilen çözünürlüğe bağlı bir bit eşlem (bitmap) tuvali (canvas) oluşturulmasını sağlar.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<CANVAS
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
width=Genişliği belirtir.
height=Yüksekliği belirtir.
>
bosIcerikBoş olmalıdır.
</CANVAS>

HTML & JavaScript Olayları

<CANVAS
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
></CANVAS>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML CANVAS etiketi ile oluşturulan bir çizim alanına bir kaç şekil çizilmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript">
function cizimYap() {  
  // İçerik tipi belirtilerek API nesnesi alınıyor. (Sadece '2d' belirtilebilir.)
  var kaynak = document.getElementById("tuval").getContext('2d');
	
  kaynak.fillRect(10,10,50,50);  // Sol üst köşesi 10x10 konumunda olan 50x50 
                   // ölçülerinde içi dolu kare çiziliyor.
  
  kaynak.beginPath();     // Yüzey oluşturulmasına başlanıyor. (Üçgen başladı)
  kaynak.lineJoin = 'round'; // Çizgi kesişimleri yuvarlatılmış olarak belirleniyor.
  kaynak.lineWidth = 5;    // Çizgi kalınlığı 5px
  kaynak.moveTo(70,10);    // Yüzeyin ilk noktası ekleniyor.
  kaynak.lineTo(100,85);   // bir önceki nokta ile düz bir çizgi ile bağlantılı 
                // olarak bir nokta daha ekleniyor.
  kaynak.lineTo(130,10);   // bir önceki nokta ile düz bir çizgi ile bağlantılı 
                // olarak bir nokta daha ekleniyor.
  kaynak.closePath();     // Yüzey, son noktadan ilk noktaya düz bir çizgi 
                // çizilerek kapatılıyor.
  kaynak.stroke();      // Yüzeyin tamamı içi boş olarak çiziliyor. (Üçgen bitti)
  
  kaynak.beginPath();
  kaynak.arc(50, 100, 30, 0, Math.PI, false);
  kaynak.stroke();      // İçi boş yarım daire çizer.
  
  kaynak.beginPath();
  kaynak.arc(150, 100, 30, 0, Math.PI, false);
  kaynak.fill();       // İçi dolu yarım daire çizer.
}
</script>

<button type="button" onclick="cizimYap()">Çizim Yap</button>
<br/><br/>
<canvas style="border:solid 1px black;" id="tuval" width="300" height="200">
</canvas>
Test Edin


İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |