myNotlar Logo

<CAPTION>


HTML <CAPTION> etiketi, TABLE etiketi içinde sadece bir kere kullanılarak, oluşturulan tablo için başlık niteliğinde kısa açıklama belirtilmesini sağlar. Daha geniş bir açıklama için summary özelliği kullanılmalıdır.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<CAPTION
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
align=Aşağıdaki değerleri alarak başlık yerleşimini belirtir.
 • top : Tablonun üstünde ortalanmış olarak gösterilir.
 • bottom : Tablonun altında ortalanmış olarak gösterilir.
 • left : Tablonun üstünde sola dayalı olarak gösterilir.
 • left : Tablonun üstünde sağa dayalı olarak gösterilir.
>
baslikTablonun kısa başlığını belirtir.
</CAPTION>

HTML & JavaScript Olayları

<CAPTION
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
></CAPTION>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML CAPTION etiketinin align özelliğinin dört farklı değerinin kullanımını göstermektedir.

<table border="1" width="200">
  <caption align="top">Başlık</caption>
  <tr><td>İçerik</td>
</table>
<br/>
<table border="1" width="200">
  <caption align="left">Başlık</caption>
  <tr><td>İçerik</td>
</table>
<br/>
<table border="1" width="200">
  <caption align="right">Başlık</caption>
  <tr><td>İçerik</td>
</table>
<br/>
<table border="1" width="200">
  <caption align="bottom">Başlık</caption>
  <tr><td>İçerik</td>
</table>
Canlı Sonuç
Başlık
İçerik

Başlık
İçerik

Başlık
İçerik

Başlık
İçerik
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |