myNotlar Logo

<COL>


HTML <COL> etiketi, COLGROUP etiketi içinde kullanılarak bir veya daha fazla sütunun (içerdiği hücrelerin) ortak özeliklerinin belirtilmesini sağlar.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<COL
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
span=Sütun grubuna dahil edilecek yan yana sütun miktarını belirtir.
width=Her sütunun genişliğini belirtir.
align=Hücreler içindeki verilerin yatay hizalamasını belirtir.
valign=Hücreler içindeki verilerin dikey hizalamasını belirtir.
/>

HTML & JavaScript Olayları

<COL
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
/>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML COL etiketi kullanılarak bir sütun grubu içinde iki sütunun ve tek bir sütunun ayrı ayrı metin hizalama yönlerinin belirtilmesini göstermektedir.

<table width="300" border="1">
<colgroup>
  <col span="2" align="right" />
  <col align="center" />
</colgroup>
<tr>
  <td>1-1</td>
  <td>1-2</td>
  <td>1-3</td>
</tr>
<tr>
  <td>2-1</td>
  <td>2-2</td>
  <td>2-3</td>
</tr>
</table>
Canlı Sonuç
1-1 1-2 1-3
2-1 2-2 2-3
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |