myNotlar Logo

<COLGROUP>


HTML <COLGROUP> etiketi, TABLE etiketi içinde COL etiketlerini içererek, bunlar ile oluşturulan sütunlardan sütun grupları oluşturulmasını sağlar.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<COLGROUP
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
span=Sütun grubuna dahil edilecek sütun miktarını belirtir.
width=Her sütunun genişliğini belirtir.
align=Hücreler içindeki verilerin yatay hizalamasını belirtir.
valign=Hücreler içindeki verilerin dikey hizalamasını belirtir.
>
sutunlarSadece COL etiketleri kullanılabilir.
</COLGROUP>

HTML & JavaScript Olayları

<COLGROUP
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
></COLGROUP>

Örnek

Aşağıdaki örnek, TABLE elementinin rules özelliği kullanılarak HTML COLGROUP etiketi ile oluşturulan sütun gruplarına kenarlık uygulanmasını göstermektedir.

<table frame="box" rules="groups">
  <colgroup span="3"></colgroup>
  <colgroup span="2"></colgroup>
  <tr>
    <td>Hücre 1-1</td>
    <td>Hücre 1-2</td>
    <td>Hücre 1-3</td>
    <td>Hücre 1-4</td>
    <td>Hücre 1-5</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Hücre 2-1</td>
    <td>Hücre 2-2</td>
    <td>Hücre 2-3</td>
    <td>Hücre 2-4</td>
    <td>Hücre 2-5</td>
  </tr>
</table>
Canlı Sonuç
Hücre 1-1 Hücre 1-2 Hücre 1-3 Hücre 1-4 Hücre 1-5
Hücre 2-1 Hücre 2-2 Hücre 2-3 Hücre 2-4 Hücre 2-5
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |