myNotlar Logo

<DIV>


HTML <DIV> etiketi, isteğe bağlı verilerin gösterilmesi için yapısal ve görsel bir blok oluşturulmasını sağlar. DIV etiketi bir blok oluşturduğu için bir metnin içinde kullanılması durumunda ilgili metni kesecektir.

<DIV> elementi ilk anda herhangi bir görsel özelliğe sahip olmadığı için Style ve/veya CSS özelliklerinin ayrıca belirtilmesi gerekir.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<DIV
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
align=İçerdiği verinin yatay hizalamasını belirtir.
>
icerikİsteğe bağlı HTML kodlarını belirler.
</DIV>

HTML & JavaScript Olayları

<DIV
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
></DIV>

Örnek

Aşağıdaki örnek, bir paragraf içinde kullanılan HTML DIV etiketinin metni kestiğini göstermektedir.

<p>Bu paragrafta DIV etiketi içinde <div>myNotlar</div> kelimesi kullanılmıştır.</p>
Canlı Sonuç

Bu paragrafta DIV etiketi içinde

myNotlar
kelimesi kullanılmıştır.

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar |