myNotlar Logo

<DL>


HTML <DL> etiketi, terimler ve açıklamalarını içeren bir tanım listesi oluşturulmasını sağlar. Terimler DT, açıklamaları ise DD etiketleri ile oluşturulur.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<DL
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
>
icerikDT ve DD etiketleri ile listeyi belirler.
</DL>

HTML & JavaScript Olayları

<DL
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
></DL>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML DL etiketi altında DT ve DD etiketleri kullanılarak bir terim listesi oluşturulmasını göstermektedir.

<dl>
  <dt>String</dt>
  <dd>Katar (Karakter katarı)</dd>
  
  <dt>Method</dt>
  <dd>Yordam</dd>
  
  <dt>Function</dt>
  <dd>Fonksiyon</dd>
</dl>
Canlı Sonuç
String
Katar (Karakter katarı)
Method
Yordam
Function
Fonksiyon
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar |