myNotlar Logo

<FORM>


HTML <FORM> etiketi, diğer tüm form kontrollerini oluşturan etiketleri içine alarak kullanıcının veri girişi yapmasını sağlayan bir yapı tanımlar. Bu yapı içinde klavye veya fare ile kontrol edilebilen metin giriş kutuları, listeler, seçim kutuları, düğmeler vb. gibi kontroller eklenebilir. FORM etiketi içinde sunucuya veri gönderecek bütün etiketlerin/elementlerin name özellikleri tanımlanmalıdır.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<FORM
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
action=Formun gönderileceği adresi belirtir.
method=Formun gönderilme yönetimini belirtir.
enctype=Sunucuya gönderilecek form içeriğinin şifreleme yönetimini belirtir. (Bazı tarayıcılar desteklemez.)
accept-charset=Sunucunun kabul ettiği karakter kodlamalarını belirtir.
accept=Sunucunun kabul ettiği dosya türlerini belirtir.
target=Hedef çerçevenin (frame) adını belirtir.
>
icerikFormu oluşturacak HTML kodlarını belirler.
</FORM>

HTML & JavaScript Olayları

<FORM
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onsubmit=Form gönderildiğinde tetiklenir.
onreset=Form içeriği sıfırlandığında tetiklenir.
></FORM>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML FORM etiketi kullanılarak kullanıcıdan isim ve doğum tarihi bilgilerinin istendiği basit bir form hazırlanmasını göstermektedir. Kullanıcı verilerini girdikten sonra Kaydet butonuna bastığında form verileri, method ile belirtilen yöntemle action ile belirtilen adrese gönderilir.

<html>
<head>
    <title>form Örneği</title>
</head>
<body>
<form action="http://www.mynotlar.com/kullaniciekle.aspx" method="post">

<fieldset>
<legend>Kişisel Bilgiler</legend>
<table>
    <tr><td>Ad Soyad : </td><td><input type="text" /></td></tr>
    <tr><td>Doğum Tarihi : </td><td><input type="text" /></td></tr>
</table>
<button type="submit">Kaydet</button>
</fieldset>

</form>
</body>
</html>
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |