myNotlar Logo

<HEAD>


HTML <HEAD> etiketi, doküman hakkında verilerin tutulduğu başlık bölümünü tanımlar. Bu veriler sayfada gösterilmeyen fakat, sayfanın başlığı, anahtar kelimeleri ve kısa açıklaması vs. gibi değerlerini tarayıcılara ve arama motorlarına sağlayan verilerdir.

HEAD etiketi aşağıdaki etiketleri içerebilir.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<HEAD
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
>
icerikİsteğe bağlı HTML kodları ile başlık bilgilerini belirler.
</HEAD>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML HEAD alanında harici bir betik dosyası ile CSS dosyasının tanımlanması göstermektedir.

<html>
<head>
    <script type="text/javascript" src="kutuphane.js"></script>
    <link rel="stylesheet" href="bicimler.css" />
</head>
<body>
	<!-- İçerik buraya. -->
<body>
</html>
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |