myNotlar Logo

<IMG>


HTML <IMG> etiketi, sayfaya resim veya video eklenmesini sağlar. HTML sayfalarındaki resimler, dokümana dahil değildir. img elementinin src parametresi ile resmin bulunduğu adrese referans verilerek tarayıcının resmi yüklemesi sağlanır.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<IMG
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
longdesc=Resim hakkında geniş açıklama olan bir URL belirtir.
alt=Alternatif metni belirtir.
src=Resmin adresini belirtir.
height=Resmin yüksekliğini belirtir.
width=Resmin genişliğini belirtir.
usemap=Resim haritalama verilerinin bulunduğu MAP elementinin adresini belirtir.
ismap=Sunucu taraflı resim haritalama kullanılıp-kullanılmadığını belirtir.
border=Kenarlık genişliğini belirtir.
/>

HTML & JavaScript Olayları

<IMG
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
/>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML IMG etiketi kullanılarak bir resmin yüklenmesini göstermektedir.

<img src="insanlar.jpg" alt="İnsanlar" />
Canlı Sonuç
Alternatif metin
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |