myNotlar Logo

<INPUT>


HTML <input> etiketi, sunucuya veri göndermek için kullanılacak farklı tiplerde form giriş kontrollerinin oluşturulmasını sağlar. Oluşturulan bu form kontrolleri sunucuya veri gönderecekleri için mutlaka name özelliklerinin belirtilmesi gerekir. Oluşturulabilecek form giriş kontrollerinin type özelliğine atanabilecek değerleri aşağıda listelenmiştir.

  1. text
  2. password
  3. checkbox
  4. radio
  5. submit
  6. reset
  7. file
  8. hidden
  9. image
  10. button

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<input
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
type=Giriş kontrol tipini belirtir. Varsayılan değer 'text'
name=Kontrolün ismini belirtir.
value=İlk değerini belirtir.
disabled=Girişe kapalı (pasif) olduğunu belirtir.
checked=Kontrolün seçili olduğunu belirtir.
readonly=Kontrolün sadece okunabilir olduğunu belirtir.
size=Gösterilecek karakter miktarına göre genişliğini belirtir.
maxlength=Kontrole girilebilecek en fazla karakter miktarını belirtir.
src=Gösterilecek resmin adresini belirtir.
alt=Resim için alternatif metni belirtir.
usemap=Resim haritalama verilerinin bulunduğu MAP elementinin adresini belirtir.
ismap=Sunucu taraflı resim haritalama kullanılıp-kullanılmadığını belirtir.
tabindex=Sekme (tab) sırasını belirtir.
accesskey=Klavye ile erişim sağlanacak harfi belirtir.
accept=Dosya gönderme için sunucunun kabul ettiği dosya türlerini belirtir.
/>

HTML & JavaScript Olayları

<input
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onfocus=Elemente odaklanıldığında tetiklenir.
onblur=Element odaklanmasını yitirdiğinde tetiklenir.
onchange=Giriş kontrolü içeriği değiştiğinde tetiklenir.
/>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML input etiketi kullanılarak üç tane metin kutusu (textbox) oluşturulmasını göstermektedir. Metin kutusu 3. şekilde oluşturulduğunda value özelliği ile belirtilen değer varsayılan değer olarak kabul edilerek formun sıfırlanması (reset) durumunda bu değer tekrar kontrole atanır.

1 : <input />
<br />
2 : <input type="text" />
<br />
3 : <input type="text" value="mynotlar.com" />
Canlı Sonuç
1 :
2 :
3 :
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |