myNotlar Logo

<INPUT type=hidden>


HTML <INPUT type=hidden> etiketi, sayfada gösterilmeyecek gizli bir değer tanımlamak için kullanılan bir form kontrolü oluşturulmasını sağlar.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<INPUT type=hidden
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
name=Kontrolün ismini belirtir.
value=İlk değerini belirtir.
/>

HTML & JavaScript Olayları

<INPUT type=hidden
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onfocus=Elemente odaklanıldığında tetiklenir.
onblur=Element odaklanmasını yitirdiğinde tetiklenir.
onchange=Giriş kontrolü içeriği değiştiğinde tetiklenir.
/>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML INPUT type=hidden etiketi kullanılarak "Yaşamın Sırrı" değerini saklayan, sayfada gösterilmeyecek gizli bir form kontrolü ve bu değeri gösteren bir JavaScript fonksiyonu tanımlanmasını göstermektedir.

<script type="text/javascript">
function gizliDegerGoster() {
    var deger = document.getElementById('gizliDeger').value;
    alert(deger);
}
</script>

<input type="hidden" id="gizliDeger" value="Yaşamın Sırrı"/>

<button type="button" onclick="gizliDegerGoster()">Gizli Değeri Göster</button>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |