myNotlar Logo

<INPUT type=image>


HTML <INPUT type=image> etiketi, resimli form gönderme butonu oluşturulmasını sağlar. Ayrıca, oluşturulan bu resimli butona tıklandığında resmin üzerinde tıklanan konumun soldan ve üstten uzaklıkları kontrol ismi ile birlikte isim.x ve isim.y şeklinde isimlendirilerek, sorgu parametresi olarak sayfa adresine eklenip sunucuya gönderilir. Eğer, INPUT type=image etiketi bir form etiketi içinde değilse içerdiği resim gösterilir fakat, üzerine tıklandığında herhangi bir işlem yapmaz.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<INPUT type=image
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
name=Kontrolün ismini belirtir.
value=İlk değerini belirtir.
disabled=Girişe kapalı (pasif) olduğunu belirtir.
readonly=Kontrolün sadece okunabilir olduğunu belirtir.
src=Gösterilecek resmin adresini belirtir.
alt=Resim için alternatif metni belirtir.
usemap=Resim haritalama verilerinin bulunduğu MAP elementinin adresini belirtir.
ismap=Sunucu taraflı resim haritalama kullanılıp-kullanılmadığını belirtir.
tabindex=Sekme (tab) sırasını belirtir.
accesskey=Klavye ile erişim sağlanacak harfi belirtir.
/>

HTML & JavaScript Olayları

<INPUT type=image
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onfocus=Elemente odaklanıldığında tetiklenir.
onblur=Element odaklanmasını yitirdiğinde tetiklenir.
onchange=Giriş kontrolü içeriği değiştiğinde tetiklenir.
/>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML INPUT type=image etiketi kullanılarak resimli form gönderme buton kontrolü oluşturulmasını göstermektedir. Butona tıklandığında tıklanan konumun soldan uzaklığı btnResim.x, üstten uzaklığı btnResim.y isimleri ile sorgu parametresi olarak sayfa adresine eklenerek sunucuya gönderilir.

<input type="image" name="btnResim" src="resim.jpg" />

Resme tıklandığında, tıklanan konumlar ile birlikte aşağıdakine benzer bir sorgu adresi oluşturulur.

... /input_image.aspx?btnResim.x=0&btnResim.y=0
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |