myNotlar Logo

<INPUT type=password>


HTML <INPUT type=password> etiketi, girilen karakterlerin maskelenerek gösterilmediği tek satırlık bir metin giriş kontrolü (password textbox) oluşturulmasını sağlar.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<INPUT type=password
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
name=Kontrolün ismini belirtir.
value=İlk değerini belirtir.
disabled=Girişe kapalı (pasif) olduğunu belirtir.
readonly=Kontrolün sadece okunabilir olduğunu belirtir.
size=Gösterilecek karakter miktarına göre genişliğini belirtir.
maxlength=Kontrole girilebilecek en fazla karakter miktarını belirtir.
tabindex=Sekme (tab) sırasını belirtir.
accesskey=Klavye ile erişim sağlanacak harfi belirtir.
/>

HTML & JavaScript Olayları

<INPUT type=password
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onfocus=Elemente odaklanıldığında tetiklenir.
onblur=Element odaklanmasını yitirdiğinde tetiklenir.
onchange=Giriş kontrolü içeriği değiştiğinde tetiklenir.
/>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML INPUT type=password etiketi ile şifre giriş kontrolü oluşturularak bir JavaScript fonksiyonu ile şifrenin kontrol edilmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript">
function sifreKontrol() {
  if( document.getElementById("girisSifre").value == 'sifre' )
    alert("Kod kabul edildi.");
  else
    alert("Girdiğiniz şifre hatalı. Lütfen tekrar deneyiniz.");
}
</script>

Lütfen şifreyi giriniz : 
<input type="password" id="girisSifre" />

<br />
<button onclick="sifreKontrol()">Şifre Kontrol</button>
Test Edin
Lütfen şifreyi giriniz :
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |