myNotlar Logo

<INPUT type=submit>


HTML <INPUT type=submit> etiketi, kullanıcının formu göndermesini sağlayan bir düğme (button) kontrolü oluşturulmasını sağlar.

Diğer buton kontrollerinden farklı olarak submit butonu oluşturulurken value değeri belirtilmediğinde tarayıcı otomatik olarak Submit, Gönder, Sorguyu Gönder vs. gibi tarayıcılara göre farklılık gösteren bir değer atar.

Submit düğmesine basıldığında içinde bulunduğu FORM etiketinin içindeki kendisi de dahil tüm form kontrollerinin değerleri isim-değer (name-value) çifti şeklinde sunucuya gönderilir.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<INPUT type=submit
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
name=Kontrol ismini belirtir.
value=Düğme üzerinde görünen metni belirtir.
disabled=Girişe kapalı (pasif) olduğunu belirtir.
readonly=Kontrolün sadece okunabilir olduğunu belirtir.
tabindex=Sekme (tab) sırasını belirtir.
accesskey=Klavye ile erişim sağlanacak harfi belirtir.
/>

HTML & JavaScript Olayları

<INPUT type=submit
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onfocus=Elemente odaklanıldığında tetiklenir.
onblur=Element odaklanmasını yitirdiğinde tetiklenir.
onchange=Giriş kontrolü içeriği değiştiğinde tetiklenir.
/>

Örnek

Aşağıdaki örnek, <FORM> etiketi kullanılarak hazırlanan basit bir form içinde HTML <INPUT type=submit> etiketi ile Gönder düğmesi oluşturulmasını göstermektedir. Kullanıcı verilerini girdikten sonra Kaydet butonuna bastığında form verileri, method ile belirtilen yöntemle action ile belirtilen adrese gönderilir.

<html>
<head>
    <title>Form Örneği</title>
</head>
<body>
<form action="http://www.mynotlar.com/kullaniciekle.aspx" method="post">

<fieldset>
<legend>Kişisel Bilgiler</legend>
<table>
    <tr><td>Ad Soyad : </td><td><input type="text" /></td></tr>
    <tr><td>Doğum Tarihi : </td><td><input type="text" /></td></tr>
</table>
<input type="submit" />
</fieldset>

</form>
</body>
</html>
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |