myNotlar Logo

<INS>


HTML <INS> etiketi, içerdiği metnin doküman yayınlandıktan sonra eklendiğini belirtir. INS etiketi, dokümanın farklı versiyonları arasındaki değişiklikleri karşılaştırmak amacıyla kullanılır.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<INS
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
cite=Eklenen metin ile ilgili URL adresi belirtir.
datetime=Eklenme tarihini belirtir.
>
eklenen"Eklendi" olarak gösterilecek metni belirler.
</INS>

HTML & JavaScript Olayları

<INS
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
></INS>

Örnek

Aşağıdaki örnek <P> etiketi ile oluşturulan bir paragraf içinde geçerliliğini yitiren bir değerin <DEL> etiketi ile silinmesini, <INS> etiketi ile yeni değerin eklenmesini göstermektedir. Ayrıca, yeni eklenen metnin eklenme tarihi datetime, ilgili sitenin adresi cite ve ekleme ile ilgili kısa not title özellikleri ile belirtilmiştir.

<p>Türkiyenin nüfusu şu anda yaklaşık <del>60 milyon</del> 
  <ins datetime="2009-04-01T04:30:00Z"
    cite="http://www.nvi.gov.tr"
    title="Nüfus Müdürlüğünün değerlerine göre değişmiştir.">70 milyon</ins> 
  civarındadır.</p>
Canlı Sonuç

Türkiyenin nüfusu şu anda yaklaşık 60 milyon 70 milyon civarındadır.

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |