myNotlar Logo

<KBD>


HTML <KBD> etiketi, içerdiği metnin DOS ekranındaki gibi sabit genişlikte gösterileceğini belirtir.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<KBD
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
>
yaziSabit genişlikte gösterilecek metni belirler.
</KBD>

HTML & JavaScript Olayları

<KBD
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
></KBD>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML KBD etiketinin kullanımını göstermektedir.

<kbd>MD html</kbd>
<br />
<kbd>CD html</kbd>
<br />
<kbd>CD..</kbd>
<br />
<kbd>RD html</kbd>
Canlı Sonuç
MD html
CD html
CD..
RD html
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |