myNotlar Logo

<LABEL>


HTML <LABEL> etiketi, form kontrolleri için tanımlayıcı etiket oluşturulmasını sağlar. <LABEL> etiketi ile oluşturulan tanımlayıcı etiketin herhangi bir form kontrolü ile ilişkilendirilmesi için for özelliğine ilgili elementin id özelliği atanmalıdır.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<LABEL
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
accesskey=Klavye ile erişim sağlanacak harfi belirtir.
for=Etiketin ait olduğu form kontrollünü belirtir.
>
etiketForm kontrolünü tanımlayıcı metni belirler.
</LABEL>

HTML & JavaScript Olayları

<LABEL
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onfocus=Elemente odaklanıldığında tetiklenir.
onblur=Element odaklanmasını yitirdiğinde tetiklenir.
></LABEL>

Örnek

Aşağıdaki örnek, input type="radio" etiketi ile oluşturulan üç farklı radyo butonuna <LABEL> etiketi kullanılarak tanımlayıcı etiket atanmasını göstermektedir.

<input type="radio" name="tatlilar" id="tatli1" />
<label for="tatli1">Supangle</label>
<br />

<input type="radio" name="tatlilar" id="tatli2" />
<label for="tatli2">Keşkül</label>
<br />

<input type="radio" name="tatlilar" id="tatli3" />
<label for="tatli3">Baklava</label>
Test Edin


İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar |