myNotlar Logo

<LI>


HTML <LI> etiketi, <UL> ve <OL> etiketleri ile oluşturulan listelerde tek bir liste elemanının tanımlanmasını sağlar. UL elementi altında kullanıldığında bir yer imi işareti ile belirtilirken, OL elementi altında bir rakam veya harf ile belirtilir.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<LI
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
>
icerikListe elemanı içeriğini belirler.
</LI>

HTML & JavaScript Olayları

<LI
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
></LI>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML LI etiketinin <UL> ve <OL> etiketleri içinde kullanımını göstermektedir.

<ol>
  <li>Birinci eleman</li>
  <li>İkinci eleman</li>
</ol>

<ul>
  <li>Seçim-1</li>
  <li>Seçim-2</li>
</ul>
Canlı Sonuç
 1. Birinci eleman
 2. İkinci eleman
 • Seçim-1
 • Seçim-2
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |