myNotlar Logo

<MAP>


HTML <MAP> etiketi, istemci tarafında resim haritalama işleminde kullanılan bölgeleri tanımlayan AREA elementlerini içerir.

Resim haritalama (image map) bir resmin üzerinde tıklanabilir bölgeler tanımlama işlemidir. Bu işlem, area etiketi ile ölçüleri ve konumları belirtilmiş kare, daire veya çokgen bölgelerin tanımlanması ve bu bölgelere bağlantı (link) atanması ile sağlanır. İstemci taraflı (client-side) ve sunucu taraflı (server-side) olarak hazırlanabilen resim haritalama yöntemlerinde, sunucu taraflı yöntemde resmin üzerinde tıklanan konumun sunucuya gönderilip yorumlanması gerektiği için performans ve hız açısında genel olarak istemci taraflı resim haritalama kullanılmaktadır.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<MAP
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
name=Elementin ismini belirtir.
>
bolgelerAREA etiketlerini içerir.
</MAP>

HTML & JavaScript Olayları

<MAP
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
></MAP>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML MAP etiketi içinde kullanılan bir area etiketi ile haritalama verilerinin kullanılacağı resim üzerindeki bir bölgenin "http://www.mynotlar.com" adresine bağlantı tanımlanmasını göstermektedir.

<map name="harita">
    <area shape="rect" coords="10, 20, 100, 150" href="http://www.mynotlar.com" />
</map>
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |