myNotlar Logo

<MARQUEE>


HTML <MARQUEE> etiketi, içerdiği metnin kaydırılmasını sağlayan kayan yazı kontrolü oluşturulmasını sağlar.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<MARQUEE
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
accesskey=Klavye ile erişim sağlanacak harfi belirtir.
tabindex=Sekme (tab) sırasını belirtir.
width=Genişliği belirtir.
height=Yüksekliği belirtir.
direction=Yazının kayacağı yönü belirtir.
loop=Kaydırma tur miktarını belirtir.
scrollamount=Kayan yazının her hareketinde önceki yerleşimi ile yeni yerleşimi arasındaki mesafeyi belirtir.
scrolldelay=Kayan yazının her hareketinde önceki yerleşimi ile yeni yerleşimi arasında geçecek zamanı belirtir.
>
kayanYaziKaydırılacak metni belirler.
</MARQUEE>

HTML & JavaScript Olayları

<MARQUEE
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onfocus=Elemente odaklanıldığında tetiklenir.
onblur=Element odaklanmasını yitirdiğinde tetiklenir.
></MARQUEE>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML MARQUEE etiketi kullanılarak bir metnin aşağıdan yukarı doğru kaydırılmasını ve iki farklı JavaScript fonksiyonu ile kaydırmanın durdurulup, devam ettirilmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript">
function kayDurdur() {
	document.getElementById("ornekMarq").stop();
}
function kayDevam() {
	document.getElementById("ornekMarq").start();
}
</script>

<button type="button" onclick="kayDurdur()">Durdur</button>
<button type="button" onclick="kayDevam()">Devam</button>

<marquee id="ornekMarq" direction="up" width="200" height="200">
mynotlar.com
</marquee>
Test Edin
mynotlar.com
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |