myNotlar Logo

<OBJECT>


HTML <OBJECT> etiketi, sayfaya isteğe bağlı bir nesne eklenmesini sağlar. Bir çok tarayıcı, düz metin, resim, font, grafik vb. gibi genel veri tiplerini dahili olarak destekleyerek gösterebilirler fakat, genel veri tipleri haricinde Silverlight, Flash ve Java Applet gibi nesnelerin içerikleri ancak harici uygulamaların desteği ile gösterilebilirler. OBJECT etiketi bu tip nesnelerin sayfaya eklenerek bazı değerlerinin atanmasını sağlar.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<OBJECT
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
declare=Nesnenin bir bildirim olarak tanımlanacağını belirtir.
classid=Sınıf veya bileşen (component) tanımlayıcısı belirtir.
codebase=Nesne kaynağı ile ilgili bağlantıların çözümlenmesi için taban adres belirtir.
data=Nesne verisinin bulunduğu adresi belirtir.
type=Bağlantı kaynağının içerik tipini belirtir.
codetype=classid özelliği ile belirtilen verinin içerik tipini belirtir.
archive=Gerekli kaynak dosyaları belirtir.
standby=Nesne yüklenene kadar yerine gösterilecek metni belirtir.
height=Yüksekliğini belirtir.
width=Genişliğini belirtir.
usemap=Resim haritalama verilerinin bulunduğu MAP elementinin adresini belirtir.
name=Nesnenin ismini belirtir.
tabindex=Sekme (tab) sırasını belirtir.
border=Kenarlık genişliğini belirtir.
>
icerikPARAM etiketlerini ve diğer içeriği belirler.
</OBJECT>

HTML & JavaScript Olayları

<OBJECT
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
></OBJECT>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML OBJECT etiketinin kullanımını göstermektedir.

<object type="application/x-silverlight" width="490" height="330">

  <param name="source" value="donmedolap.xaml" />
  <param name="width" value="480" />
  <param name="height" value="320" />
  <param name="version" value="1.0" />
  <param name="onload" value="onYuklendi" />

  <p lang="tr">Tarayıcınızda Silverlight desteği bulunmamaktadır.</p>
  <p lang="en">Silverlight may not be supported on this browser.</p>		
	
</object>
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |