myNotlar Logo

<OL>


HTML <OL> etiketi, numaralandırılmış sıralı liste oluşturulmasını sağlar. LI etiketi ile eklenen her elemana type özelliği ile belirtilen tipte numaralandırma uygulanır. Varsayılan numaralandırma tipi '1'dir.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<OL
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
type=Aşağıdaki değerlerden birini alarak numaralandırma tipini belirtir.
1 : 1, 2, 3, ...
a : a, b, c, ...
A : A, B, C, ...
i : i, ii, iii, ...
I : I, II, III, ...
start=Tamsayı değer alarak numaralandırmanın başlayacağı sırayı belirtir.
>
elemanlarLI etiketleri ile listeyi oluşturur.
</OL>

HTML & JavaScript Olayları

<OL
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
></OL>

Örnek

Aşağıdaki örnekler, HTML OL etiketinin kullanımını göstermektedir.

<ol>
  <li>Birinci Eleman</li>
  <li>İkinci Eleman</li>
</ol>

<ol type="a">
  <li>Birinci Eleman</li>
  <li>İkinci Eleman</li>
</ol>
Canlı Sonuç
 1. Birinci Eleman
 2. İkinci Eleman
 1. Birinci Eleman
 2. İkinci Eleman

Aşağıdaki örnekler, HTML OL etiketi ile oluşturulan sıralı listenin C harfinden itibaren başlatılmasını göstermektedir.

<ol type="A" start="3">
  <li>Birinci Eleman</li>
  <li>İkinci Eleman</li>
  <li>Üçüncü Eleman</li>
  <li>Dördüncü Eleman</li>
</ol>
Canlı Sonuç
 1. Birinci Eleman
 2. İkinci Eleman
 3. Üçüncü Eleman
 4. Dördüncü Eleman
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |