myNotlar Logo

<OPTGROUP>


HTML <OPTGROUP> etiketi, SELECT etiketi ile oluşturulan seçim kutusu (select box) içinde OPTION etiketleri ile oluşturulan seçeneklerin mantıksal olarak gruplandırılmasını sağlar.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<OPTGROUP
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
name=Kontrol ismini belirtir.
multiple=Birden fazla seçim yapılabileceğini belirtir.
disabled=Girişe kapalı (pasif) olduğunu belirtir.
tabindex=Sekme (tab) sırasını belirtir.
>
elemanlarOPTION etiketlerini içerir.
</OPTGROUP>

HTML & JavaScript Olayları

<OPTGROUP
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onfocus=Elemente odaklanıldığında tetiklenir.
onblur=Element odaklanmasını yitirdiğinde tetiklenir.
onchange=Giriş kontrolü içeriği değiştiğinde tetiklenir.
></OPTGROUP>

Örnek

Aşağıdaki örnek, SELECT etiketi içinde OPTION etiket ile oluşturulan birkaç eğitim kurumu seçeneğinin OPTGROUP ile sınıflandırılmasını göstermektedir.

<select>
  <optgroup label="Üniversiteler">
    <option>ODTÜ</option>
    <option>Bilkent</option>
    <option>Boğaziçi</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="Liseler">
    <option>Çınarlı EML</option>
    <option>Atatürk EML</option>
  </optgroup>
</select>
Test Edin
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |