myNotlar Logo

<OPTION>


HTML <OPTION> etiketi, SELECT etiketi ile oluşturulan seçim kutusu (select box) içinde tek bir seçenek oluşturulmasını sağlar.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<OPTION
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
name=Kontrol ismini belirtir.
multiple=Birden fazla seçim yapılabileceğini belirtir.
disabled=Girişe kapalı (pasif) olduğunu belirtir.
tabindex=Sekme (tab) sırasını belirtir.
>
secimSeçenek metnini belirler.
</OPTION>

HTML & JavaScript Olayları

<OPTION
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onfocus=Elemente odaklanıldığında tetiklenir.
onblur=Element odaklanmasını yitirdiğinde tetiklenir.
onchange=Giriş kontrolü içeriği değiştiğinde tetiklenir.
></OPTION>

Örnek

Aşağıdaki örnek, SELECT etiketi içinde HTML OPTION etiketi ile birkaç monitör boyu seçiminin oluşturulmasını göstermektedir.

<select>
    <option>15" Monitör</option>
    <option>17" Monitör</option>
    <option>19" Monitör</option>
    <option>22" Monitör</option>
</select>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |