myNotlar Logo

<PARAM>


HTML <PARAM> etiketi, OBJECT etiketinin içerdiği nesneye ilk çalışma parametrelerinin atanmasını sağlar. Parametre olarak atanan bu özellikler ve değerleri, ilgili nesne tarafından bilinen değerlerdir. Dolayısıyla herhangi bir varsayılan değer ataması yapılamaz.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<PARAM
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
name=Parametre ismini belirtir.
value=Parametre değerini belirtir.
valuetype=Parametre değerinin tipini belirtir.
type=Bağlantı verilen kaynağın içerik tipini (mime type) belirtir.
/>

Örnek

Aşağıdaki örnek, object etiketi ile tanımlanan bir silverlight nesnesine HTML PARAM etiketi kullanılarak source, width ve height parametrelerinin değerleri ile birlikte atanmasını göstermektedir.

<object type="application/x-silverlight" width="490" height="330">

    <param name="source" value="kayarmenu.xaml" />
    <param name="width" value="250" />
    <param name="height" value="300" />	
	
</object>

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |