myNotlar Logo

<PRE>


HTML <PRE> etiketi, içeriğinde beyaz boşluk olarak ifade edilen, boşluk, sekme (tab) ve satır sonu gibi karakterlerin korunarak, karakterlerin sabit genişlikte gösterilmesini sağlar.

Tarayıcı, diğer etiketlerin içeriğini yorumlarken beyaz boşlukların miktarını ya 1'e indirir ya da temizler. Fakat PRE etiketi içeriğindeki beyaz boşlukları gözardı ederek tekrar düzenlemez.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<PRE
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
>
yaziİçerdiği beyaz boşluklar korunacak metni belirler.
</PRE>

HTML & JavaScript Olayları

<PRE
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
></PRE>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML PRE etiketinin kullanımını göstermektedir.

<pre>
Burası
<b>PRE</b> etiketi 
deneme satırıdır.
</pre>
Canlı Sonuç
Burası
PRE etiketi 
deneme satırıdır.
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |