myNotlar Logo

<Q>


HTML <Q> etiketi, içerdiği metnin tırnak işaretleri ("") arasında gösterilerek, kısa bir alıntı olduğunun belirtilmesini sağlar. Internet Explorer 8, tırnak işaretleri veya « ile » işaretleri arasında gösterir fakat, önceki sürümlerinde herhangi bir işaret kullanılmamaktadır.

« : Sol guillemet (Sol köşeli çift tırnak)
» : Sağ guillemet (Sağ köşeli çift tırnak)

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<Q
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
cite=Alıntı ile ilgili bir URL adresi belirtir.
>
alintiAlıntı yapılan metni belirler.
</Q>

HTML & JavaScript Olayları

<Q
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
></Q>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML Q etiketi ile Atatürk'ün bir sözünün alıntı yapılmasını göstermektedir.

<p>Atatürk'ün dediği gibi: <q>Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.</q></p>
Canlı Sonuç

Atatürk'ün dediği gibi: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |