myNotlar Logo

<SAMP>


HTML <SAMP> etiketi, içerdiği metnin bir programın, betiğin (script) veya kodun çalıştırılması sonucu elde edilen çıktı olduğunu belirtir.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<SAMP
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
>
kodKod çıktısını belirler.
</SAMP>

HTML & JavaScript Olayları

<SAMP
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
></SAMP>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML SAMP etiketi ile bir tarayıcı (browser) uyarısının belirtilmesini göstermektedir.

<p>Eğer tarayıcınız <samp>HTTP 404 - Not Found</samp> gibi bir uyarı verirse sayfa bulunamadı demektir.</p>
Canlı Sonuç

Eğer tarayıcınız HTTP 404 - Not Found gibi bir uyarı verirse sayfa bulunamadı demektir.

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar |