myNotlar Logo

<SPAN>


HTML <SPAN> etiketi, isteğe bağlı verilerin gösterilmesi için yapısal ve görsel bir katman oluşturulmasını sağlar. SPAN, DIV etiketinden farklı olarak bir satır içi (inline) element olduğu için metnin içinde kullanılması durumunda ilgili metni kesmez.

<SPAN> elementi ilk anda herhangi bir görsel özelliğe sahip olmadığı için Style ve/veya CSS özelliklerinin ayrıca belirtilmesi gerekir.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<SPAN
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
align=İçerdiği verinin yatay hizalamasını belirtir.
>
icerikİsteğe bağlı HTML kodlarını belirler.
</SPAN>

HTML & JavaScript Olayları

<SPAN
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
></SPAN>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML SPAN etiketi kullanılarak bir paragraf içindeki bir kelimeye CSS özelliklerinin uygulanmasını göstermektedir.

<p>myNotlar != <span style="font-style:italic; color:navy;">myNotlar</span></p>
Canlı Sonuç

myNotlar != myNotlar

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |