myNotlar Logo

<STYLE>


HTML <STYLE> etiketi, HEAD alanı içinde kullanılarak, sayfadaki elementleri görsel olarak biçimlendirmek amacıyla CSS biçimlendirme kuralları (style sheet rules) tanımlanmasını sağlar.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<STYLE
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
type=Betiğin lisanını belirtir.
media=CSS kurallarının geçerli olduğu medyayı belirtir.
title=Kısa bilgi belirtir.
>
stillerCSS kurallarını belirler.
</STYLE>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML STYLE etiketi altında, class özelliği ornekCerceve değerini içeren elementler için biçimlendirme kuralı tanımlanmasını göstermektedir.

<style type="text/css">
.ornekCerceve {
	padding:10px;
	border:solid 1px black;
}
</style>

<p class="ornekCerceve">Burası CSS ile biçimlendirilmiş 
örnek bir paragraftır.</p>

<div class="ornekCerceve">Burası CSS ile biçimlendirilmiş 
DIV ile oluşturulan bir katmandır.</div>
Canlı Sonuç

Burası CSS ile biçimlendirilmiş örnek bir paragraftır.

Burası CSS ile biçimlendirilmiş DIV ile oluşturulan bir katmandır.
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |