myNotlar Logo

<SUP>


HTML <SUP> (superscript) etiketi, içerdiği metnin güncel fontun ufak puntosu ile normal karakterlerin biraz üstünde üst yazı olarak gösterilmesini sağlar. SUP kullanımı satır yüksekliğini az bir miktar arttırır.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<SUP
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
>
ustYaziÜst yazı olarak gösterilecek metni belirler.
</SUP>

HTML & JavaScript Olayları

<SUP
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
></SUP>

Örnek

Aşağıdaki örnek, E = mc2 formül gösteriminin HTML SUP etiketi ile tanımlanmasını göstermektedir. Ayrıca, aynı formülün SUP etiketi kullanılmadan hazırlanan diğer örneği satır yüksekliğindeki değişimi göstermektedir.

<style type="text/css">
.ornekCerceve {
	border:solid 1px black;
}
</style>

<p class="ornekCerceve">E = mc<sup>2</sup></p>
<p class="ornekCerceve">E = mc2</p>
Canlı Sonuç

E = mc2

E = mc2

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |