myNotlar Logo

<TABLE>


HTML <TABLE> etiketi, içinde oluşturulabilen satır ve sütunlar ile çok boyutlu görsel yapılar oluşturularak organizasyonel veri sunumu yapılabilen bir tablo oluşturulmasını sağlar. Aynı zamanda TABLE etiketi ile oluşturulan table elementi, DOM içinde farklı fonksiyonlar ve özellikler içeren HTML Tablo Modelini (HTML Table Model) tanımlar. Farklı bir ifadeyle, HTML Tablo Modeli, DOM içinde farklı bir nesne modeli tanımlar.

TABLE etiketi içinde sadece CAPTION, COL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD ve TR etiketleri kullanılabilir. Diğer HTML kodları bu etiketlerin içine eklenir. Ayrıca, eğer tanımlanmışsa CAPTION, THEAD ve TFOOT elementleri sadece birer kere kullanılabilir.

TABLE etiketi içinde TH veya TD ile oluşturulacak sütun miktarı konusunda bir sınırlama olmaması ile birlikte Internet Explorer 8 en fazla 1000 sütun gösterir.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<TABLE
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
summary=Tablo hakkında özet bilgi belirtir.
height=Yüksekliğini belirtir.
width=Genişliğini belirtir.
border=Kenarlık genişliğini belirtir.
frame=Kenarlıkların uygulanacağı kenarları belirtir.
rules=Tablo içinde kenarlıkların uygulanma şeklini belirtir.
cellspacing=Hücreler arasındaki mesafeyi belirtir.
cellpadding=Hücre içi dolgu (padding) genişliğini belirtir.
>
icerikTablo içeriğini oluşturan HTML kodlarını belirler.
</TABLE>

HTML & JavaScript Olayları

<TABLE
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
></TABLE>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML TABLE etiketi altında THEAD, TBODY, TR, TH ve TD etiketleri kullanılarak bir tablo oluşturulmasını göstermektedir.

<table>
  <thead>
    <tr><th>Başlık-1</th><th>Başlık-2</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>Hücre 1-1</td><td>Hücre 1-2</td></tr>
    <tr><td>Hücre 2-1</td><td>Hücre 2-2</td></tr>
  </tbody>
</table>
Canlı Sonuç
Başlık-1Başlık-2
Hücre 1-1Hücre 1-2
Hücre 2-1Hücre 2-2
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |