myNotlar Logo

<TBODY>


HTML <TBODY> etiketi, sadece TR, TH ve TD etiketlerini içererek tablo gövdesinin oluşturulmasını sağlar. TABLE etiketi içinde <TBODY> etiketi kullanılmamış olsa dahi HTML Tablo Modelinde oluşturulan tüm tablolarda tbody elementi oluşturulur. (Özellikle, Internet Explorer tarayıcısında)

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<TBODY
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
align=Hücreler içindeki verilerin yatay hizalamasını belirtir.
valign=Hücreler içindeki verilerin dikey hizalamasını belirtir.
>
govdeTablo gövdesini oluşturan HTML kodlarını belirler.
</TBODY>

HTML & JavaScript Olayları

<TBODY
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
></TBODY>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML TABLE etiketi altında THEAD, TBODY, TR, TH ve TD etiketleri kullanılarak bir tablo oluşturulmasını göstermektedir.

<table>
  <thead>
    <tr><th>Başlık-1</th><th>Başlık-2</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>Hücre 1-1</td><td>Hücre 1-2</td></tr>
    <tr><td>Hücre 2-1</td><td>Hücre 2-2</td></tr>
  </tbody>
</table>
Canlı Sonuç
Başlık-1Başlık-2
Hücre 1-1Hücre 1-2
Hücre 2-1Hücre 2-2
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |