myNotlar Logo

<TEXTAREA>


HTML <TEXTAREA> etiketi, çok satırlı metin giriş kontrolü (textbox) oluşturulmasını sağlar.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<TEXTAREA
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
name=Kontrolün ismini belirtir.
disabled=Girişe kapalı (pasif) olduğunu belirtir.
readonly=Kontrolün sadece okunabilir olduğunu belirtir.
tabindex=Sekme (tab) sırasını belirtir.
accesskey=Klavye ile erişim sağlanacak harfi belirtir.
cols=Karakter olarak genişliğini belirtir.
rows=Karakter olarak yüksekliğini belirtir.
>
yaziVarsayılan içerik metnini belirler.
</TEXTAREA>

HTML & JavaScript Olayları

<TEXTAREA
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onfocus=Elemente odaklanıldığında tetiklenir.
onblur=Element odaklanmasını yitirdiğinde tetiklenir.
onchange=Giriş kontrolü içeriği değiştiğinde tetiklenir.
></TEXTAREA>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML TEXTAREA etiketi ile 10 satır ve 30 sütunluk metin giriş kutusu oluşturulmasını göstermektedir.

<textarea rows="10" cols="30">
</textarea>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |