myNotlar Logo

<TFOOT>


HTML <TFOOT> etiketi, TABLE etiketi içinde sadece bir kere kullanılarak tablonun altında gösterilecek tablo altlığı oluşturulmasını sağlar. TFOOT etiketi içindeki hücreler hem TH hem de TD ile oluşturulabilir.

TFOOT etiketi, TABLE etiketi içinde nerede kullanılırsa kullanılsın tablonun altında gösterilir.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<TFOOT
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
align=Hücreler içindeki verilerin yatay hizalamasını belirtir.
valign=Hücreler içindeki verilerin dikey hizalamasını belirtir.
>
hucrelerTablo altlığını oluşturan HTML kodlarını belirler.
</TFOOT>

HTML & JavaScript Olayları

<TFOOT
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
></TFOOT>

Örnek

Aşağıdaki örnek, TABLE etiketi ile oluşturulan bir tabloya HTML TFOOT etiketi ile tablo altlığı eklenmesini göstermektedir.

<table>
  <thead>
    <tr><th>Başlık-1</th><th>Başlık-2</th></tr>
  </thead>
  <tfoot>
    <tr><td>Altlık-1</td><td>Altlık-2</td></tr>
  </tfoot>
  <tbody>
    <tr><td>Hücre 1-1</td><td>Hücre 1-2</td></tr>
    <tr><td>Hücre 2-1</td><td>Hücre 2-2</td></tr>
  </tbody>
</table>
Canlı Sonuç
Başlık-1Başlık-2
Altlık-1Altlık-2
Hücre 1-1Hücre 1-2
Hücre 2-1Hücre 2-2
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |