myNotlar Logo

<TITLE>


HTML <TITLE> etiketi, HEAD etiketi içinde sadece bir kere kullanılarak sayfa içeriğini tanımlayan bir başlık eklenmesini sağlar. Atanan bu başlık, tarayıcı penceresinin başlığında gösterilir. Her HTML dokümanda mutlaka tanımlanmalıdır.

TITLE etiketi içinde büyüktür (>) ve küçüktür (<) işaretleri kullanıldığı takdirde tarayıcı, bu işaretleri bir HTML kod başlangıcı ve/veya bitişi olarak yorumlayacağı için kullanılmamalıdır. Bu işaretlerin kullanılması gerektiği yerlerde büyüktür için &gt; küçüktür için &lt; HTML kod değerleri kullanılabilir.

 • > : &gt;
 • < : &lt;

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<TITLE
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
>
baslikSayfa başlık metnini belirler.
</TITLE>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML TITLE etiketi kullanılarak sayfaya başlık atanmasını göstermektedir.

<html>
  <head>
    <title>Sayfa Başlığı</title>
  </head>
  <body>

  </body>
</html>
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar |