myNotlar Logo

<TT>


HTML <TT> etiketi, içerdiği metnin sabit genişliğe sahip yazı tipi (font) ile gösterilmesini sağlar.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<TT
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
>
yaziSabit genişlikte gösterilecek metni belirler.
</TT>

HTML & JavaScript Olayları

<TT
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
></TT>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML TT etiketinin kullanımını göstermektedir.

<p>Burası örnek bir paragraftır.</p>

<p><tt>Burası örnek bir paragraftır.</tt></p>
Canlı Sonuç

Burası örnek bir paragraftır.

Burası örnek bir paragraftır.

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |