myNotlar Logo

<UL>


HTML <UL> etiketi, her liste elemanının çember (circle), disk (disc) veya kare (square) tipi madde imi ile gösterildiği sırasız liste oluşturulmasını sağlar. type özelliği ile belirtilen madde iminin varsayılanı "disc" değeridir.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<UL
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
type=Aşağıdaki değerlerden birini alarak madde imini belirtir.
circle : İçi boş daire
disc : İçi dolu daire
square : İçi dolu kare
>
listeLI elementleri ile listeyi oluşturan HTML kodlarını belirler.
</UL>

HTML & JavaScript Olayları

<UL
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
></UL>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML UL etiketi kullanılarak elemanlarının çember (circle) ve disk (disc) şeklindeki madde imi ile gösterildiği iki farklı liste oluşturulmasını göstermektedir.

<ul type="circle">
  <li>Birinci Eleman</li>
  <li>İkinci Eleman</li>
  <li>Üçüncü Eleman</li>
</ul>

<ul type="disc">
  <li>1. Eleman</li>
  <li>2. Eleman</li>
  <li>3. Eleman</li>
</ul>
Canlı Sonuç
 • Birinci Eleman
 • İkinci Eleman
 • Üçüncü Eleman
 • 1. Eleman
 • 2. Eleman
 • 3. Eleman
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |