myNotlar Logo

<VAR>


HTML <VAR> (variable) etiketi, içerdiği metnin bir program argümanı veya değişkeni olduğunu belirtir. VAR etiketinin içerdiği metni tarayıcılar, genelde italik göstermesine karşın farklılık gösterebilir.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<VAR
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
>
degiskenProgram argümanı olarak gösterilecek metni belirler.
</VAR>

HTML & JavaScript Olayları

<VAR
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
></VAR>

Örnek

Aşağıdaki örnek, HTML VAR etiketinin kullanımını göstermektedir.

<p>Şunlar birer değişken ismidir : <var>tabloGen</var>, <var>tabloYuk</var>, 
<var>hucreGen</var> ve <var>hucreYuk</var></p>
Canlı Sonuç

Şunlar birer değişken ismidir : tabloGen, tabloYuk, hucreGen ve hucreYuk

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |