myNotlar Logo

document.close()


IE FF Opera

document.close metodu, document.open ile açılan bir belgenin kapatılmasını sağlar.

Sözdizimi

document.close()

Aşağıdaki örnek, güncel sayfanın belirli bir içerik ile değiştirilmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript">

function degistir()
{
	var yeniSayfa = document.open(document.URL, "replace");
	yeniSayfa.write("<html><head><title>Yeni sayfa başlığı</title></head><body><h1>Burası Yeni Sayfa</h1></body></html>");
	yeniSayfa.close();	
}
</script>
<input type="button" value="Sayfayı Değiştir" onClick="degistir()"/>
Canlı Sonuç
Bu sayfayı değiştirir.

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |