myNotlar Logo

document.cookie


Internet Explorer Firefox Opera

document.cookie özelliği, güncel doküman ile bağlantılı olarak çerez yazmayı ve okumayı sağlar.

Sözdizimi

document.cookie = cerez

cerezler = document.cookie
cerezisim-değer çifti şeklinde çerez bilgisi. Opsiyonel olarak çerez geçerlilik tarihi ve yol (path) bilgisi belirtilebilir.

Dönüş Değeri

cerezlerBirden fazla olması durumunda noktalı vigül ile ayrılmış isim-değer çiftleri.

Çerezler istemci bilgisayarında ufak metin dosyaları şeklinde tutulur. Birden fazla olması durumunda noktalı virgül ile ayrılan çerezlerin içerdikleri isim-değer çiftlerinde isim, çerezin adını değer ise String olarak çerezin değerini ifade eder.

Çerezler, daha geniş olarak Rehber bölümünde JavaScript Çerezler başlığı altında açıklanmıştır.

Aşağıdaki örnek, document.cookie ile belirtilen bir çerez değerinin yazılmasını ve okunmasını göstermektedir.

<table>
  <tr>
    <td>Çerez Değeri</td>
    <td><input type="text" id="cerezDeger"/>
  </tr>
  <tr>    
    <td><input type="button" value="Çerez Yaz" onClick="cerezYaz()"/>
    </td>
    <td><input type="button" value="Çerez Oku" onClick="cerezOku()"/>
    </td>
  </tr>
</table>

<script type="text/javascript">

function cerezYaz()
{
  var cerezBilgi = escape(document.getElementById('cerezDeger').value);
  document.cookie = 'ornekCerez=' + cerezBilgi;
}
function cerezOku()
{  
  var duzIfade = new RegExp("ornekCerez=([^;=]+)[;\\b$]?");
  
  if(duzIfade.test(document.cookie))
  {
    Sonuclar = duzIfade.exec(document.cookie);
    alert( unescape(Sonuclar[1]) );    
  }
  else alert("Çerez bulunamadı!");  
}
</script>
Canlı Sonuç
Çerez Değeri
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |