myNotlar Logo

document.createAttribute()


Internet Explorer 6+ Firefox Opera

document.createAttribute metodu, belirtilen bir isimle attribute nesnesi oluşturulmasını sağlar.

Sözdizimi

ozellik = document.createAttribute(isim)
isimÖzelliğin adını belirler.

Dönüş Değeri

ozellikOluşturulan attribute nesnesi.

Özellik adı ve değeri tamamen isteğe bağlıdır. Örneğin, aşağıdaki örnekteki width ve bgcolor gibi HTML tanımlamasındaki sabit özellikler olması gerekmez. Fakat, özellik adında sadece ingilizce harfleri kullanmanız bazı olası hataları engelleyecektir.

Aşağıdaki örnek, createAttribute metodu ile oluşturulan width ve bgcolor özelliklerinin setAttributeNode ile bir tabloya eklenmesini, removeAttributeNode ile silinmesini göstermektedir.

<table id="ornekTablo">
	<tr><td>Hücre 1</td><td>Hücre 2</td></tr>
	<tr><td>Hücre 3</td><td>Hücre 4</td></tr>
</table>

<script type="text/javascript">

function ozellikKat()
{
	var tablo = document.getElementById('ornekTablo');
	
	var ozellik = document.createAttribute("width");
	ozellik.nodeValue = "500";
	tablo.setAttributeNode(ozellik);
	
	ozellik = document.createAttribute("bgcolor");
	ozellik.nodeValue = "#00CC66";
	tablo.setAttributeNode(ozellik);
}
function ozellikSil()
{
	var tablo = document.getElementById('ornekTablo');
	var ozellik = tablo.getAttributeNode("width");
	tablo.removeAttributeNode(ozellik);
	
	ozellik = tablo.getAttributeNode("bgcolor");
	tablo.removeAttributeNode(ozellik);
}
</script>

<input type="button" value="Özellik Ekle" onClick="ozellikKat()"/>
<input type="button" value="Özellikleri Sil" onClick="ozellikSil()"/>
Canlı Sonuç
Hücre 1Hücre 2
Hücre 3Hücre 4

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |